Tabellbilaga 3. Äkta makar efter ordningsnummer för mannens och kvinnans äktenskap 31.12.2012

Familjetyp och ordningsnummer för mannens äktenskap Totalt        Ordningsnummer för kvinnans äktenskap
1                   2           3         4 -       Okänt     
Alla äkta par 962 415 846 906 102 421 10 245 1 373 1 470
1 841 485 787 116 49 416 3 668 487 798
2 106 555 53 950 46 651 5 196 638 120
3 10 958 4 069 5 531 1 166 182 10
4 - 1 429 448 707 208 65 1
Okänt 1 988 1 323 116 7 1 541
Äkta par utan barn 523 221 451 121 63 011 7 078 1 041 970
1 450 164 420 599 26 436 2 271 341 517
2 63 385 27 166 31 909 3 745 495 70
3 7 273 2 207 4 020 889 149 8
4 - 1 026 252 551 167 55 1
Okänt 1 373 897 95 6 1 374
Äkta makar med barn 439 194 395 785 39 410 3 167 332 500
1 391 321 366 517 22 980 1 397 146 281
2 43 170 26 784 14 742 1 451 143 50
3 3 685 1 862 1 511 277 33 2
4 - 403 196 156 41 10 -
Okänt 615 426 21 1 - 167

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 13.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2012, Tabellbilaga 3. Äkta makar efter ordningsnummer för mannens och kvinnans äktenskap 31.12.2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2012/02/perh_2012_02_2013-11-22_tau_003_sv.html