Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Familjer efter makarnas/föräldrarnas medborgarskap 31.12.2013

Hustruns/moderns medborgarskap Totalt Mannens/faderns medborgarskap Ingen far i familjen
Finland Estland Ryssland Thailand Kina Sverige Somalia Iraq Indien Viet Nam Annat eller okänt
Alla familjer 1 471 085 1 275 574 7 336 6 204 140 1 269 2 803 691 1 118 1 084 547 25 209 149 110
Finland 1 385 671 1 222 171 1 272 1 675 78 202 2 336 189 455 228 190 15 765 141 110
Estland 11 191 2 746 5 400 141 - 3 14 - 6 6 1 378 2 496
Ryssland 10 018 3 919 240 4 180 - 6 9 - 1 7 2 352 1 302
Thailand 4 296 3 881 10 3 55 - 5 - - - 2 23 317
Kina 2 195 950 7 6 - 1 015 4 1 - 7 5 75 125
Sverige 1 933 1 297 - - - 2 309 3 7 1 3 35 276
Somalia 1 357 247 1 - - 2 4 447 2 1 - 17 636
Iraq 1 080 286 2 - - - - - 574 - - 13 205
Indien 981 139 - - - - 4 - 1 794 - 13 30
Viet Nam 979 443 3 2 2 5 4 - - 2 314 16 188
Annat eller okänt 20 429 9 421 234 117 4 18 42 6 42 32 4 8 084 2 425
Ingen mor i familjen 30 955 30 074 167 80 1 16 72 45 30 6 26 438 -

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2013, Tabellbilaga 6. Familjer efter makarnas/föräldrarnas medborgarskap 31.12.2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2013/02/perh_2013_02_2014-11-21_tau_006_sv.html