Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Män med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2014

Ålder Män
med
familj
totalt
Familjetyp
Äkta makar
utan barn
Äkta makar
med barn
Sambor
utan barn
Sambor
med barn
Far med
barn
Registrerat
partnerskap
Antal
Åldersgrupper
totalt
1 323 545 527 238 429 811 211 673 121 499 31 342 1 982
- 19 3 077 92 37 2 711 228 5 4
20 - 24 44 076 2 506 2 632 34 341 4 455 107 35
25 - 29 83 411 9 668 16 855 42 109 14 190 467 122
30 - 34 114 035 12 928 49 149 27 508 22 923 1 331 196
35 - 39 122 750 9 902 72 771 14 613 22 707 2 479 278
40 - 44 112 991 9 073 72 323 9 259 18 267 3 800 269
45 - 49 126 769 16 465 75 773 11 210 17 195 5 796 330
50 - 54 130 293 36 119 62 670 13 931 11 559 5 705 309
55 - 59 126 650 64 036 36 657 16 049 5 934 3 792 182
60 - 64 128 925 89 515 18 701 15 629 2 577 2 369 134
65 - 69 131 823 105 497 10 911 12 652 1 003 1 694 66
70 - 74 81 287 69 265 4 826 5 924 281 949 42
75 - 79 61 243 53 426 3 325 3 508 116 856 12
80 - 84 36 480 31 982 2 069 1 474 40 913 2
85 - 19 735 16 764 1 112 755 24 1 079 1
Relativa fördelning, %
Åldersgrupper
totalt
100,0 39,8 32,5 16,0 9,2 2,4 0,1
- 19 100,0 3,0 1,2 88,1 7,4 0,2 0,1
20 - 24 100,0 5,7 6,0 77,9 10,1 0,2 0,1
25 - 29 100,0 11,6 20,2 50,5 17,0 0,6 0,1
30 - 34 100,0 11,3 43,1 24,1 20,1 1,2 0,2
35 - 39 100,0 8,1 59,3 11,9 18,5 2,0 0,2
40 - 44 100,0 8,0 64,0 8,2 16,2 3,4 0,2
45 - 49 100,0 13,0 59,8 8,8 13,6 4,6 0,3
50 - 54 100,0 27,7 48,1 10,7 8,9 4,4 0,2
55 - 59 100,0 50,6 28,9 12,7 4,7 3,0 0,1
60 - 64 100,0 69,4 14,5 12,1 2,0 1,8 0,1
65 - 69 100,0 80,0 8,3 9,6 0,8 1,3 0,1
70 - 74 100,0 85,2 5,9 7,3 0,3 1,2 0,1
75 - 79 100,0 87,2 5,4 5,7 0,2 1,4 0,0
80 - 84 100,0 87,7 5,7 4,0 0,1 2,5 0,0
85 - 100,0 84,9 5,6 3,8 0,1 5,5 0,0

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2014, Tabellbilaga 16. Män med familj efter ålder och familjetyp 31.12.2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2014/02/perh_2014_02_2015-11-27_tau_016_sv.html