Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2015

Familjer
med barn
i ålders-
gruppen
Totalt Familjetyp
Tvåföräldrarefamiljer Ensamföräldrarefamiljer
Totalt Äktenskap 1) Samboende Totalt Mor med
barn
Far med
barn
0-2 152 859 135 967 90 908 45 059 16 892 16 303 589
0-3 190 942 167 505 114 200 53 305 23 437 22 417 1 020
0-6 287 300 243 388 172 525 70 863 43 912 40 815 3 097
0-16 546 542 433 443 325 476 107 967 113 099 98 081 15 018
0-17 571 470 450 837 339 946 110 891 120 633 103 972 16 661
0-24 660 575 512 614 392 626 119 988 147 961 124 108 23 853
0-29 679 987 525 508 404 166 121 342 154 479 128 683 25 796
0-79 729 194 547 468 424 811 122 657 181 726 150 274 31 452
3-4 115 340 98 670 74 656 24 014 16 670 15 536 1 134
3-6 198 943 166 621 126 910 39 711 32 322 29 632 2 690
5-6 117 364 98 040 77 145 20 895 19 324 17 542 1 782
5-14 370 488 291 185 230 372 60 813 79 303 68 602 10 701
7-8 114 925 94 326 75 955 18 371 20 599 18 250 2 349
7-10 195 635 157 826 126 815 31 011 37 809 33 217 4 592
7-12 258 236 204 804 164 456 40 348 53 432 46 451 6 981
7-15 341 536 264 850 212 987 51 863 76 686 65 477 11 209
7-17 394 671 302 162 243 598 58 564 92 509 77 969 14 540
9-12 192 735 152 488 124 393 28 095 40 247 34 796 5 451
13-15 151 357 115 972 96 458 19 514 35 385 29 713 5 672
16-17 106 432 80 120 67 557 12 563 26 312 21 606 4 706
18-20 110 724 83 524 71 622 11 902 27 200 21 491 5 709
18-24 151 198 112 190 96 500 15 690 39 008 30 049 8 959
18-29 171 979 126 163 108 986 17 177 45 816 34 882 10 934
21-24 53 144 38 849 34 051 4 798 14 295 10 515 3 780
25-29 25 701 17 833 15 993 1 840 7 868 5 638 2 230
30-34 13 284 8 674 7 914 760 4 610 3 286 1 324
35-39 8 770 5 224 4 906 318 3 546 2 548 998
40-49 14 821 6 899 6 611 288 7 922 6 230 1 692
50 - 15 893 3 421 3 298 123 12 472 10 551 1 921
1) Inkl. registrerade partnerskap

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Timo Nikander 029 551 3250 , Marjut Pietiläinen 029 551 2798, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2015, Tabellbilaga 13. Familjer efter barnens åldersgrupp och familjetyp 31.12.2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2015/02/perh_2015_02_2016-11-25_tau_013_sv.html