Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.11.2014

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under juni-augusti med 3,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 3,5 procent under juni–augusti jämfört med motsvarande period året innan. Under samma period året innan ökade omsättningen med 0,2 procent från föregående år. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Under granskningsperioden var ökningen av omsättningen i huvudnäringsgrenarna fortfarande snabbast inom informations- och kommunikationsverksamhet, där tillväxten var 10,6 procent från motsvarande period året innan. När det gäller undernäringsgrenarna inom informations- och kommunikationsverksamhet har ökningen varit snabbast inom IT-tjänster som ökade med 22,6 procent från året innan. Av undernäringsgrenarna ökade också informationstjänsterna kraftigt under juni–augusti, dvs. med 14,6 procent.

Bland servicenäringarna visade också fastighetsverksamheten en snabb tillväxt. Omsättningen ökade där med 5,7 procent jämfört med juni–augusti året innan. Företagen inom kultur, nöje och fritid ökade med 5,0 procent. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster ökade med 3,4 procent från juni–augusti året innan.

Utvecklingen var alltjämt svagast inom transport och magasinering. Omsättningen minskade där med 0,6 procent från motsvarande period året innan.


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Muurainen 029 551 2670, Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. augusti 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2014/08/plv_2014_08_2014-11-13_tie_001_sv.html