Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2021, april

Publicerad: 13.7.2017

Omsättningen inom servicenäringarna ökade under februari-april med 5,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 5,3 procent under februari–april jämfört med motsvarande period året innan. De största näringsgrenarna inom servicenäringarna, mätt enligt omsättning, dvs. informations- och kommunikationsverksamhet samt transport och magasinering, gick klart upp jämfört med året innan. Näringsgrenen informations- och kommunikationsverksamhet ökade med 5,6 procent. Näringsgrenen transport och magasinering ökade med fyra procent från året innan. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av omsättningen inom servicenäringarna (TOL 2008)

Ändringarna av Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ påverkar tillsvidare inte uppgifterna om omsättningsindexen

I Statistikcentralens omsättningsindex har inverkan av ändringarna i Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ utretts. Enligt utredningarna har inga ändringar med en betydande inverkan på statistikproduktionen observerats i företagens momsrapportering. Mera information i Ändringar i periodskattematerialet som används inom omsättningsindexen .


Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (288,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.7.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. april 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2017/04/plv_2017_04_2017-07-13_tie_001_sv.html