Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.5.2006

Brott mot strafflagen minskade med fyra procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen under perioden januari-mars år 2006 kännedom om totalt 171 000 brott, vilket är två procent mindre än året innan. Relativt sett ökade brotten mest i Kajanaland (21 procent) och minskade i Mellersta Österbotten (17 procent). Det uppdagades 108 000 brott mot strafflagen, vilket är 5 000 fall (4 procent) mindre än år 2005. Polisen bokförde 63 000 brott utanför strafflagen. Av dessa var största delen, dvs. 57 000, trafikförseelser.

Det uppdagades 2 800 fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel, vilket är 15 procent mindre än året innan. På 2000-talet har antalet dessa brott halverats. Inbrotten i motorfordon minskade också. Antalet var 4 000, vilket är 17 procent mindre än året innan. Polisen fick kännedom om totalt 28 000 stöldbrott. Antalet var 9 procent mindre än år 2005.

Antalet brott av viss typ i januari - mars samt i januari, februari och mars 2006 och förändring jämfört med motsvarande period året innanJanuari-
mars
2006


Förändring
Januari
2006


Förändring
Februari
2006


Förändring
Mars
2006


Förändring
Alla brott 171 349 -4 100 57 094 -2 812 52 550 -4 192 61 705 2 904
Brott mot strafflagen 108 045 -4 979 37 700 -1 683 33 146 -2 563 37 199 -733
 -olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel
2 818

-510

1 020

-293

844

-111

954

-106
 -inbrott 8 793 -1 858 3 078 -681 2 776 -532 2 939 -645
 -misshandel 6 115 -206 2 229 -220 1 896 -19 1 990 33
 -rattfylleri 5 110 -193 1 801 -83 1 521 -162 1 788 52
 -narkotikabrott 3 306 -258 1 285 -8 974 -214 1 047 -36
 -rån 348 -45 121 -3 109 -25 118 -17
 -dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 25 -8 5 -4 7 -9 13 5
-våldtäkt 103 -33 30 -20 27 -28 46 15
 -brott mot hastighetsbegränsningarna 47 704 1 403 15 105 654 14 693 57 17 906 692

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2006, 1:a kvartalet. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 17.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 1:a kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2006/01/polrik_2006_01_2006-05-17_tie_001_sv.html