Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Brott och tvångsmedel.

Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2006

2006
Offentliggöranden
4:e kvartalet
Offentliggöranden
3:e kvartalet
Offentliggöranden
2:a kvartalet
Offentliggöranden
1:a kvartalet
Offentliggöranden