Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.10.2006

Brott mot strafflagen minskade med tre procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen under perioden januari-september år 2006 kännedom om totalt 583 000 brott, vilket är tre procent mindre än året innan. Relativt sett ökade brotten mest på Åland (15 procent) och minskade i Mellersta Österbotten (14 procent). Det uppdagades 393 000 brott mot strafflagen, vilket är 11 000 fall (3 procent) mindre än år 2005. Polisen bokförde 190 000 brott utanför strafflagen. Av dessa var största delen, dvs. 167 000, trafikförseelser.
Det uppdagades 12 000 fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel, vilket är 10 procent mindre än året innan. På 2000-talet har antalet dessa brott halverats. Inbrotten i motorfordon minskade också. Antalet var 15 000, vilket är 18 procent mindre än året innan. Polisen fick kännedom om totalt 112 000 stöldbrott. Antalet var 5 procent mindre än år 2005.

Antalet brott av viss typ i januari - september samt i juli, augusti och september 2006 och förändring jämfört med motsvarande period året innanJanuari-
september
2006


Förändring
Juli
2006


Förändring
Augusti
2006


Förändring
September
2006


Förändring
Alla brott 583 230 -18 498 71 417 2 457 77 802 1 711 64 501 -6 458
Brott mot strafflagen 393 008 -11 260 50 137 946 53 125 319 46 209 -2 562
 -olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel
11 804

-1 245

1 587

17

1 610

-240

1 618

-91
 -inbrott 34 174 -5 076 4 368 -267 4 478 -676 4 376 -653
 -misshandel 22 625 36 2 969 -177 2 850 199 2 466 149
 -rattfylleri 19 771 -171 2 763 67 2 538 124 2 322 -113
 -narkotikabrott 10 166 -937 1 035 -44 1 182 -36 1 071 -110
 -rån 1 353 -58 191 13 182 -16 159 -23
 -dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 80 -9 10 1 11 1 11 -1
-våldtäkt 475 -13 75 10 99 36 64 17
 -brott mot hastighetsbegränsningarna 153 063 -1 688 17 642 1 243 21 313 1 640 15 854 -2 409

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2006, 3:e kvartalet. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 17.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 3:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2006/03/polrik_2006_03_2006-10-17_tie_001_sv.html