Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 23.5.2007

Av brotten utreddes 77 procent

År 2006 misstänktes 620 000 personer som skyldiga för de 584 000 brotten som polisen utrett. Av dessa var 17 procent kvinnor.

Utöver den kvantitativa skillnaden avviker männens och kvinnornas brottslighet på det sätt att kvinnornas andelar av misshandel, rattfylleri och skadegörelse är små jämfört med männens. På 20 år har andelen kvinnor som misstänkts för misshandel och skadegörelser fördubblats. De mest typiska brotten för kvinnor är snatteri, bedrägeri, försnillning och förfalskning.

År 2006 var andelen unga och minderåriga - under 21-åringar - av alla dem som misstänkts som skyldiga 18 procent. De mest typiska brotten för unga är rån, stöld- och skadegörelsebrott samt olovligt brukande. Av de personer som misstänkts för bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel var 36 procent unga. När det gäller stöldbrott var procenttalet 30 och i skadegörelser 45. De ungas andel av dem som misstänkts för rån var 40 procent.

Misstänkta för utredda brott efter ålder och kön 1996-2006År
Misstänka som skyldiga - Ålder
Män totalt Kvinnor totalt Män under
15 år
Kvinnor under
15 år
Män
15-17 år
Kvinnor
15-17 år
Män
18-20 år
Kvinnor
18-20 år
Män över 20 år Kvinnor över
20 år
1996 507 319 88 046 8 402 2 070 36 992 5 329 60 467 8 502 401 715 71 888
1997 480 987 83 429 7 514 1 807 34 140 4 792 55 505 8 312 383 828 68 518
1998 485 081 84 303 7 381 2 032 31 646 5 025 56 820 8 472 389 234 68 774
1999 475 843 81 687 7 413 2 539 33 478 5 478 56 594 8 346 378 358 65 324
2000 491 184 89 082 8 890 3 033 36 379 6 190 61 648 9 025 384 267 70 834
2001 490 378 89 844 8 130 3 313 32 387 5 523 63 216 9 316 386 645 71 692
2002 478 432 85 874 7 560 2 800 28 912 5 215 63 569 9 900 378 391 67 959
2003 497 124 92 055 8 335 2 736 27 971 5 212 64 204 10 331 396 614 73 776
2004 529 687 103 721 9 030 3 332 29 958 6 068 63 368 11 416 427 331 82 905
2005 534 552 109 095 7 987 3 211 34 701 6 107 59 158 11 300 432 706 88 477
2006 513 500 106 896 7 565 2 882 31 183 5 219 53 361 11 385 421 391 87 410

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, oikeus.rikostilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 23.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2006/polrik_2006_2007-05-23_tie_001_sv.html