Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 14.7.2006

Brott mot strafflagen minskade med fyra procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen under perioden januari-juni år 2006 kännedom om totalt 368 000 brott, vilket är fyra procent mindre än året innan. Relativt sett ökade brotten mest i Kajanaland (15 procent) och minskade i Mellersta Österbotten (16 procent). Det uppdagades 242 000 brott mot strafflagen, vilket är 10 000 fall (4 procent) mindre än år 2005. Polisen bokförde 126 000 brott utanför strafflagen. Av dessa var största delen, dvs. 111 000, trafikförseelser.
Det uppdagades 7 000 fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel, vilket är 12 procent mindre än året innan. På 2000-talet har antalet dessa brott halverats. Inbrotten i motorfordon minskade också. Antalet var 9 200, vilket är 17 procent mindre än året innan. Polisen fick kännedom om totalt 67 000 stöldbrott. Antalet var 7 procent mindre än år 2005.

Antalet brott av viss typ i januari - juni samt i april, maj och juni 2006 och förändring jämfört med motsvarande period året innanJanuari-
juni
2006


Förändring
April
2006


Förändring
Maj
2006


Förändring
Juni
2006


Förändring
Alla brott 367 712 -15 853 57 453 -10 084 69 455 880 67 845 -2 540
Brott mot strafflagen 242 101 -9 557 38 621 -5 411 46 192 150 47 654 406
 -olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel
6 977

-924

1 176

-355

1 516

6

1 464

-55
 -inbrott 20 807 -3 441 3 434 -957 4 152 -371 4 307 -265
 -misshandel 14 014 -162 2 446 -17 2 589 43 2 620 -9
 -rattfylleri 12 225 -258 2 188 95 2 373 -22 2 626 -118
 -narkotikabrott 6 819 -639 1 077 -181 1 181 -79 1 195 -54
 -rån 828 -46 139 -9 158 -8 193 23
 -dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 50 -9 6 - 8 -4 10 4
-våldtäkt 249 -71 44 -4 53 -14 57 -15
 -brott mot hastighetsbegränsningarna 97 999 -2 476 15 351 -3 176 17 867 505 17 033 -1 291

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2006, 2:a kvartalet. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2:a kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2006/02/polrik_2006_02_2006-07-14_tie_001_sv.html