Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.1.2007

Narkotikabrotten minskade med sju procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen år 2006 kännedom om totalt 764 000 brott, vilket är tre procent mindre än året innan. Det uppdagades 518 000 brott mot strafflagen, vilket är 13 000 fall (2 procent) mindre än år 2005. Polisen bokförde 245 000 brott utanför strafflagen. Av dessa var största delen, dvs. 215 000, trafikförseelser.

Det uppdagades totalt 13 000 fall av narkotikabrott, vilket är 7 procent mindre än år 2005. Antalet är det lägsta under 2000-talet. Däremot ökade antalet grova narkotikabrott med 18 procent jämfört med föregående år. Antalet uppgick till 680. Under 2000-talet har det totala antalet narkotikabrott årligen uppgått till i genomsnitt 14 000 och grova narkotikabrott till 700.

Antalet brott av viss typ i januari - december samt i oktober, november och december 2006 och förändring jämfört med motsvarande period året innanJanuari-
december
2006


Förändring
Oktober
2006


Förändring
November
2006


Förändring
December
2006


Förändring
Alla brott 763 763 -22 841 67 203 -57 56 776 -7 246 53 560 2 674
Brott mot strafflagen 518 464 -13 068 46 774 506 38 342 -4 843 37 925 2 407
 -olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel
15 467

-1 511

1 480

-108

1 040

-232

1 132

79
 -inbrott 45 019 -6 134 4 328 -300 3 261 -646 3 141 -31
 -misshandel 30 810 483 2 685 246 2 314 -55 2 668 158
 -rattfylleri 25 848 -215 2 160 -82 1 868 -117 2 126 143
 -narkotikabrott 13 369 -1 033 1 160 -34 1 088 -65 818 -41
 -rån 1 715 -126 134 -35 135 -27 123 -4
 -dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 112 -2 9 -2 12 7 16 7
-våldtäkt 628 23 45 -12 50 5 68 26
 -brott mot hastighetsbegränsningarna 198 789 -601 17 449 934 14 527 -2 652 13 621 2 732

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2006, 4:e kvartalet. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 16.1.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 4:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2006/04/polrik_2006_04_2007-01-17_tie_001_sv.html