Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 16.7.2010

Rattfyllerierna och rånen minskade under januari–juni 2010

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–juni år 2010 kännedom om totalt 204 000 brott, vilket är 3 200 fall (2 procent) färre än året innan. Dessutom bokfördes 254 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser. Relativt sett ökade brotten mest i Södra Karelen (11 %) och minskade i Päijänne-Tavastland (17 %) och på Åland (30 %). 115 000 egendomsbrott avslöjades, vilket är 3 600 fall, dvs. tre procent färre än år 2009. Polisen fick kännedom om 17 000 brott mot liv och hälsa, dvs. lika många som året innan.

Antalet brott i januari-juni 2009–2010

Antalet brott i januari-juni 2009–2010

Antalet rattfyllerier fortsätter alltjämt att minska. Det är nu som lägst sedan mitten av 1990-talet. Antalet grova rattfyllerifall minskade med 12 procent och antalet övriga rattfyllerifall med 13 procent från året innan. Sammanlagt avslöjades 10 000 rattfyllerifall, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med år 2009.

719 rån anmäldes, vilket är 13 procent färre än året innan. Antalet är det lägsta under 2000-talet.

Under det första halvåret 2010 anmäldes 458 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 330. Ökningen beror på att en händelsekedja omfattande flera delgärningar registrerats i en enskild polisanmälan. Under 2000-talet har antalet våldtäkter under januari–juni uppgått till i medeltal 303.

Polisen fick kännedom om 16 000 misshandelsbrott, vilket är en procent fler än år 2009. Antalet fall av grov misshandel minskade däremot med 10 procent. 1 000 sådana fall avslöjades.

9 300 narkotikabrott registrerades, dvs. 7 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet grova narkotikabrott ökade med 24 procent. 480 sådana fall avslöjades.

Antalet bedrägerier minskade efter att ha ökat under flera år i rad. Under januari–juni år 2010 uppgick deras antal till 7 900, dvs. 10 procent färre än året innan.

Antalet skadegörelser har minskat under de senaste åren. Nu avslöjades 23 000 sådana fall, dvs. 6 procent färre än året innan.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser finns nu i en egen tabell. Det totala antalet brott är inte jämförbart med tidigare presenterade siffror. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen.

Fr.o.m. början på år 2010 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom. Ändringarna inverkar bara lite på jämförbarheten av brott.

Antalet brott av viss typ i januari – juni samt i april, maj och juni 2010 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-Juni 2010 Förändring April 2010 Förändring Maj 2010 Förändring Juni 2010 Förändring
ALLA BROTT 1) 204 369 -3 202 34 413 221 39 739 -714 40 993 -163
-inbrott 17 586 -578 3 009 -34 3 374 -367 3 855 93
-olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 4 916 -677 843 -8 999 -187 1 153 -168
-rån 719 -112 139 11 130 -11 135 -17
-skadegörelse 23 052 -1 400 4 150 -54 5 082 204 4 876 -101
-dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 56 -8 4 -9 11 -2 13 5
-misshandel 15 962 142 2 645 -126 3 194 94 2 893 214
-våldtäkt 458 128 44 -8 71 -13 56 -7
-rattfylleri 10 171 -1 495 1 777 -62 2 166 -385 2 272 -89
-narkotikabrott 9 297 633 1 585 247 1 457 39 1 518 -117
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Antalet äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari – juni samt i april, maj och juni 2010 och förändring jämfört med motsva-rande period året innan

  Januari-Juni 2010 Förändring April 2010 Förändring Maj 2010 Förändring Juni 2010 Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 254 397 29 191 42 982 5 110 41 653 2 035 40 781 1 380
Fartbegränsningsöverskridning 1) 167 545 23 476 28 620 3 667 27 394 1 065 26 916 -590
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09)1734 3248

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.07.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2010/02/polrik_2010_02_2010-07-16_tie_001_sv.html