Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper 2006-2010

  2006 2007 2008 2009 2) 2010 2)
ALLA BROTT 1) 416 131 435 824 440 711 441 416 431 623
A Egendomsbrott 243 892 251 030 256 667 255 619 247 299
Inbrott totalt 44 831 43 284 40 777 40 715 38 555
i bostad 5 923 6 532 5 978 6 497 6 453
  i fritidsbostadshus 1 673 1 860 1 588 1 675 1 537
i annan bostad 4 250 4 672 4 390 4 822 4 916
i affärslokal 4 153 4 337 4 407 4 477 4 091
i motorfordon 20 243 18 409 16 143 15 032 13 526
-annan stöld genom olovligt intrång 14 512 14 006 14 249 14 709 14 485
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 15 276 14 827 13 804 12 188 11 150
-tillgrepp av motorfordon 1 733 1 588 1 645 1 574 1 438
-olovligt brukande av motorfordon 1 157 1 083 1 086 1 000 924
-grovt olovligt brukande av motorfordon 1 4 1 3 2
-bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 12 354 12 116 11 017 9 568 8 749
-grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 31 36 55 43 37
Rån 1 700 1 784 1 696 1 640 1 508
-grovt rån 158 203 180 212 156
Skadegörelse 48 360 53 875 56 566 50 709 49 160
-grov skadegörelse 248 218 253 212 243
Förskingring 3 115 3 213 3 436 3 182 3 303
-grov förskingring 218 215 260 270 331
Bedrägeri 12 509 13 632 16 052 17 422 15 860
-grovt bedrägeri 819 703 953 987 957
B Brott mot liv och hälsa 33 609 37 554 37 613 35 753 35 715
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 111 127 132 114 110
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 271 381 363 366 308
Misshandel 30 885 34 634 34 803 32 895 33 082
-grov misshandel 2 056 2 385 2 256 2 105 1 996
C Sexualbrott 2 728 2 326 2 906 2 205 2 417
Sexuellt utnyttjande av barn 1 043 1 025 1 321 1 068 1 102
Våldtäkt 613 739 915 660 818
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 12 414 13 811 14 521 14 053 13 566
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 1540 1 763 1 935 1 711 1 682
-riktat mot polispersonal 1 414 1 613 1 722 1 592 1 503
Hindrande av tjänsteman 2 308 2 392 2 466 2 260 2 161
-riktat mot polispersonal 2 265 2 337 2 413 2 194 2 109
E Vissa trafikbrott 61 663 65 447 61 070 56 833 53 423
Rattfylleri 25 765 27 544 25 819 23 350 21 130
-grovt rattfylleri 14 542 15 025 13 783 12 294 11 242
F Övriga brott 61 825 65 656 67 934 76 953 79 203
Narkotikabrott 13 317 15 448 15 482 18 524 19 724
-grovt narkotikabrott 657 883 789 922 1 083
Alkoholbrot/Alkoholförseelse 3 034 3 059 3 081 2 987 4 053
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse
2) Siffrorna från åren 2009 och 2010 inkluderar också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 7.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2010, Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper 2006-2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2010/polrik_2010_2011-04-07_tau_001_sv.html