Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 7.4.2011

Misshandelsbrottsoffer typiskt 18-åringar

Enligt de uppgifter som Statistikcentralen publicerat blev 33 000 personer offer för de misshandelsbrott som polisen, tullen och gränsbevakningen fick kännedom om år 2010, vilket är sju procent fler än året innan. Av offren var 21 000 (63 procent) män och 12 000 (37 procent) kvinnor. Antalet manliga offer var fem procent och antalet kvinnliga offer nio procent högre än år 2009. Den typiska åldern för både manliga och kvinnliga offer för misshan-delsbrott var 18 år. Till denna åldersgrupp hörde 1 400 (4 procent) av offren. Av dem som blev offer för misshandelsbrott hade 4 000 (12 procent) fyllt 50 år.

Misshandelsbrottsoffer efter ålder 2010

Misshandelsbrottsoffer efter ålder 2010

Antalet misshandelsbrott mot barn under 18 år ökade år 2010 med 11 pro-cent jämfört med året innan. Året innan var antalet barnoffer 4 600, medan det nu var 5 200. Detta är 16 procent av alla misshandelsbrottsoffer. Av dem som råkat ut för misshandel som barn var 3 400 (66 procent) pojkar och 1 800 (34 procent) flickor. Till åldersgruppen 0–6 år hörde 11 procent av offren, till 7–14-åringar 42 procent och till 15–17-åringar 47 procent.

Barn som blivit offer för misshandelsbrott efter åldersgrupp 2010 (totalt 5 155 offer)

Barn som blivit offer för misshandelsbrott efter åldersgrupp 2010 (totalt 5 155 offer)

Polisen, tullen och gränsbevakningen fick kännedom om totalt 432 000 brott år 2010. Antalet var 10 000 fall färre än året innan. Dessutom bokfördes 504 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser, vilket är 15 000 fler än året innan.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser finns nu i en egen tabell. Det totala antalet brott är inte jämförbart med tidigare presenterade siffror. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen.

Fr.o.m. början på år 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom. Ändringarna inverkar bara lite på jämförbarheten av brott.


Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 7.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2010/polrik_2010_2011-04-07_tie_001_sv.html