Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.7.2011

Misshandelsfallen och antalet olovliga tillgrepp av motorfordon ökade under januari-juni 2011

Korrigering. Offentliggörandet har korrigerats 15.7.2011, de korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under det första halvåret 2011 kännedom om totalt 214 000 brott, vilket var 9 800 fall (5 procent) fler än under motsvarande period året innan. Under de senaste fem åren anmäldes under januari–juni i genomsnitt 204 000 brott. Antalet egendomsbrott uppgick till 118 000, vilket var 3 600 fall, dvs. tre procent, fler än under motsvarande period år 2010. Polisen fick kännedom om 21 000 brott mot liv och hälsa, dvs. en femtedel fler än i genomsnitt såväl under året innan som under åren 2006-2010. Dessutom bokfördes 252 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser.

Misshandelsbrott månadsvis 2010–2011

Misshandelsbrott månadsvis 2010–2011

Antalet misshandelsbrott under januari–juni var det största under 2000-talet. Dessa brott uppgick till 19 000, medan motsvarande siffra för året innan var 16 000. Under perioden 2000-2010 anmäldes i genomsnitt 14 000 misshandelsbrott under det första halvåret. Antalet fall av grov misshandel ökade med en procent. Dessa uppgick till 1 000, medan genomsnittet för de föregående tio åren var 1 100. En del av de lindriga missfallen hör under allmänt åtal fr.o.m. början av år 2011, dvs. inledandet av förundersökningen är således inte längre beroende av offrets vilja. Ändringens inverkan på antalen misshandelsbrott kan ännu inte uppskattas.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet fortskaffningsmedel uppgick till 5 300, vilket är sju procent fler än året innan. Sedan början av 2000-talet har antalet sådana fall mer än halverats.

Rattfyllerierna minskade under de senaste några åren, men nu ökade deras antal. Sammanlagt uppdagades 10 000 rattfyllerifall, dvs. en procent fler än år 2010. Antalet grova rattfyllerifall var oförändrat och övriga rattfyllerifall ökade med 2 procent.

Antalet anmälda rån var 807, vilket var 12 procent fler än året innan. Under 2000-talet fick polisen kännedom om i genomsnitt 911 rån under januari–juni.

Under det första halvåret 2011 anmäldes 438 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 458. Under 2000-talet har antalet våldtäkter per år varit i genomsnitt 317. Polisen fick kännedom om 940 sexuella utnyttjanden av barn, vilket är mer än två gånger så många som genomsnittet för tidigare år under 2000-talet. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn varierar mycket från år till år. Enstaka polisanmälningar kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 9 900, dvs. 6 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet grova narkotikabrott minskade med 3 procent. 466 sådana fall avslöjades.

Under 2000-talet har antalet bedrägerier under januari–juni uppgått till i genomsnitt 6 500. År 2011 uppgick deras antal till 8 400, dvs. sex procent fler än året innan.

Antalet skadegörelser var något större än genomsnittet, 9 900, för januari–juni under 2000-talet. Nu avslöjades 24 000 skadegörelser, vilket är 6 procent fler än året innan.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser finns nu i en egen tabell. Det totala antalet brott är inte jämförbart med tidigare presenterade siffror. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen.

Fr.o.m. början på år 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom. Ändringarna inverkar bara lite på jämförbarheten av brott.

Antalet brott av viss typ januari – juni samt i april, maj och juni 2011 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-Juni 2011 Förändring Aprili 2011 Förändring Maj 2011 Förändring Juni 2011 Förändring
ALLA BROTT 1) 214 160 9 791 35 624 1 211 42 494 2 755 41 442 449
-inbrott 18 130 544 3 148 139 3 633 259 3 669 -186
-olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 5 268 352 843 0 1 292 293 1 361 208
-rån 807 88 123 -16 156 26 144 9
-skadegörelse 24 475 1 423 4 302 152 5 226 144 5 115 239
-dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 51 -5 7 3 5 -6 14 1
-misshandel 19 387 3 425 3 471 826 3 466 272 3 332 439
-våldtäkt 438 -20 60 16 114 43 84 28
-rattfylleri 10 237 66 1 837 60 2 026 -140 2 284 12
-narkotikabrott 9 861 564 1 578 -7 1 855 398 1 454 -64
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Antalet äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari – juni samt i april, maj och juni 2011 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-Juni 2011 Förändring Aprili 2011 Förändring Maj 2011 Förändring Juni 2011 Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 251 677 -2 720 41 792 -1 190 45 422 3 769 43 227 2 446
Fartbegränsningsöverskridning 1) 161 742 -5 803 26 914 -1 706 30 533 3139 29 864 2 948
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2011, 2a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (533,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2011/02/polrik_2011_02_2011-07-15_tie_001_sv.html