Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 20.1.2012

Misshandelsfallen och antalet olovliga tillgrepp av motorfordon ökade under januari-december 2011

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–december 2011 kännedom om totalt 457 000 brott, vilket var 25 000 fall (sex procent) fler än under motsvarande period året innan. Under de senaste fem åren anmäldes under januari–december i genomsnitt 433 000 brott. Antalet egendomsbrott var 260 000, vilket var 12 000 fall, dvs. fem procent, fler än år 2010. Polisen fick kännedom om 43 000 brott mot liv och hälsa, dvs. en femtedel fler än i genomsnitt såväl under året innan som under åren 2006–2010. Dessutom bokfördes 504 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser..

Misshandelsbrott månadsvis 2010–2011

Misshandelsbrott månadsvis 2010–2011

Antalet misshandelsbrott under januari–december var det största under 2000-talet. Dessa brott uppgick till 40 000, medan motsvarande siffra för året innan var 33 000. Under perioden 2000–2010 anmäldes i genomsnitt 31 000 misshandelsbrott under januari–december. Jämfört med året innan ökade antalet fall av grov misshandel med fyra procent. Dessa uppgick till 2 100, medan genomsnittet för de föregående tio åren var 2 200. En del av de lindriga misshandelsfallen hör fr.o.m. början av år 2011 under allmänt åtal ,dvs. inledandet av en förundersökning är således inte längre beroende av offrets vilja.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet fortskaffningsmedel uppgick till 12 000, vilket är sju procent fler än året innan. Sedan början av 2000-talet har antalet sådana fall minskat med mer än hälften.

Sammanlagt avslöjades 22 000 rattfyllerifall, vilket är en ökning med 338 fall jämfört med år 2010. Antalet grova rattfyllerier ökade med en procent och övriga rattfyllerier med två procent. Under 2000-talet fick polisen kän-nedom om i genomsnitt 24 000 rattfyllerier under januari–december.

Antalet anmälda rån var 1 600, vilket var sju procent fler än året innan. Under 2000-talet fick polisen kännedom om i genomsnitt 1 900 rån under januari–december.

Under januari–december 2011 anmäldes 989 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 822. Under 2000-talet har antalet våldtäkter under januari–december i genomsnitt varit 655. Polisen fick kännedom om 1 500 sexuella utnyttjanden av barn, vilket är 68 procent (593 fall) fler än genomsnittet för tidigare år under 2000-talet. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn varierar mycket från år till år. Enstaka polisanmälningar kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 20 000, dvs. tre procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet grova narkotikabrott minskade med fyra procent. Tusen sådana fall avslöjades.

Under 2000-talet har antalet bedrägerier under januari–december uppgått till i genomsnitt 13 000. År 2011 uppgick deras antal till 18 000, dvs. 13 procent fler än året innan.

Antalet skadegörelser var nio procent större än genomsnittet för januari–december under 2000-talet. Nu avslöjades 55 000 skadegörelser, vilket är 12 procent fler än året innan.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser finns nu i en egen tabell. Det totala antalet brott är inte jämförbart med tidigare presenterade siffror. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen.

Fr.o.m. början av år 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom. När det gäller de vanligaste brottstyperna inverkar förändringen närmast på jämförbarheten av narkoti-kabrott.

Antalet brott av viss typ i januari –december samt i oktober, november och december2011 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-December 2011 Förändring Oktober 2011 Förändring November 2011 Förändring December 2011 Förändring
ALLA BROTT 1) 457 147 25 188 41 052 2 605 37 451 4 037 31 626 3 478
-inbrott 39 686 1 170 3 797 -8 3 118 -122 2 941 617
-olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 11 971 813 1 124 42 851 68 642 55
-rån 1 634 103 137 -22 147 2 146 51
-skadegörelse 55 024 5 880 5 525 730 5 046 1 338 3 998 861
-dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 114 2 12 2 7 -3 13 6
-misshandel 39 855 6 919 3 337 446 3 010 524 3 081 709
-våldtäkt 989 167 84 19 83 8 81 31
-rattfylleri 21 500 338 1 885 12 1 773 229 1 538 186
-narkotikabrott 20 243 590 1 809 109 1 730 219 1 302 160
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Antalet brott av viss typ i januari –december samt i oktober, november och december 2011 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

  Januari-december 2011 Förändring Oktober 2011 Förändring November 2011 Förändring December 2011 Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 504 487 584 42 515 2 861 42 005 1 370 38 027 -2 261
Fartbegränsningsöverskridning 1) 333 787 -1 470 29 007 3 340 29 520 2 038 27 103 -1 454
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2011, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio (09) 1734 3248, Marja Kivimäki (09) 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (246,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 4:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2011/04/polrik_2011_04_2012-01-20_tie_001_sv.html