Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper 2007-2011

  2007 2008 2009 2) 2010 2) 2011 2)
ALLA BROTT 1) 435 824 440 711 441 416 431 623 458 251
A Egendomsbrott 251 030 256 667 255 619 247 299 259 771
Inbrott totalt 43 284 40 777 40 715 38 555 39 704
  - i bostad 6 532 5 978 6 497 6 453 6 672
  - i fritidsbostadshus 1 860 1 588 1 675 1 537 1 825
- i annan bostad 4 672 4 390 4 822 4 916 4 847
  - i affärslokal 4 337 4 407 4 477 4 091 4 537
  - i motorfordon 18 409 16 143 15 032 13 526 13 853
  - annan stöld genom olovligt intrång 14 006 14 249 14 709 14 485 14 642
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 14 827 13 804 12 188 11 150 11 983
  - tillgrepp av motorfordon 1 588 1 645 1 574 1 438 1 574
  - olovligt brukande av motorfordon 1 083 1 086 1 000 924 945
  - grovt olovligt brukande av motorfordon 4 1 3 2
  - bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 12 116 11 017 9 568 8 749 9 443
  - grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 36 55 43 37 21
Rån 1 784 1 696 1 640 1 508 1 622
  - grovt rån 203 180 212 156 208
Skadegörelse 53 875 56 566 50 709 49 160 54 970
  - grov skadegörelse 218 253 212 243 227
Förskingring 3 213 3 436 3 182 3 303 3 229
  - grov förskingring 215 260 270 331 291
Bedrägeri 13 632 16 052 17 422 15 860 17 794
  - grovt bedrägeri 703 953 987 957 1 149
B Brott mot liv och hälsa 37 554 37 613 35 753 35 715 42 919
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 127 132 114 110 114
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 381 363 366 308 306
Misshandel 34 634 34 803 32 895 33 082 40 171
  - grov misshandel 2 385 2 256 2 105 1 996 2 053
C Sexualbrott 2 326 2 906 2 205 2 417 3 252
Sexuellt utnyttjande av barn 1 025 1 321 1 068 1 102 1 682
Våldtäkt 739 915 660 818 1 039
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 13 811 14 521 14 053 13 566 14 417
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 1 763 1 935 1 711 1 682 1 947
  - riktat mot polispersonal 1 613 1 722 1 592 1 503 1 766
Hindrande av tjänsteman 2 392 2 466 2 260 2 161 2 310
  - riktat mot polispersonal 2 337 2 413 2 194 2 109 2 268
E Vissa trafikbrott 65 447 61 070 56 833 53 423 54 098
Rattfylleri 27 544 25 819 23 350 21 130 21 459
  - grovt rattfylleri 15 025 13 783 12 294 11 242 11 409
F Övriga brott 65 656 67 934 76 953 79 203 83 794
Narkotikabrott 15 448 15 482 18 524 19 724 20 394
  - grovt narkotikabrott 883 789 922 1 083 1 036
Alkoholbrot/Alkoholförseelse 3 059 3 081 2 987 4 053 5 121
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse
2) Siffrorna från åren 2009–2011 inkluderar också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio 09 1734 3248, Marja Kivimäki 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 2.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2011, Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper 2007-2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2011/polrik_2011_2012-04-02_tau_001_sv.html