Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Utveckling av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari–september 2008-2012 (preliminär uppgift)

  2008 2009 2010 2011 2012
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 328 400 359 905 383 024 381 796 338 076
  - fartbegränsnings-
   överskridning 1)
194 726 234 188 253 523 248 118 225 149
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2012, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jorma Kallio 09 1734 3248, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 15.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 3:e kvartalet 2012, Tabellbilaga 2. Utveckling av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari–september 2008-2012 (preliminär uppgift) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/03/polrik_2012_03_2012-10-15_tau_002_sv.html