Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.1.2014

Antalet bedrägerier och betalningsmedelsbedrägerier ökade år 2013

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under januari–december 2013 kännedom om totalt 424 400 brott, vilket var 400 fall (0,1 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet egendomsbrott var 240 400, vilket var 3 000 fall (1 procent) fler än år 2012. Antalet brott mot liv och hälsa uppgick till 37 800, vilket är 2 600 fall (6 procent) färre än under motsvarande period året innan. Dessutom bokfördes 444 500 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser.

Bedrägerier och betalningsmedelsbedrägerier under januari-december 2000–2013

Bedrägerier och betalningsmedelsbedrägerier under januari-december 2000–2013

Antalet bedrägerier (bedrägeri, lindrigt bedrägeri, grovt bedrägeri) har ökat betydligt under 2000-talet. År 2013 uppgick antalet bedrägerier till 22 800, vilket är 9 procent fler än året innan. Under 2000-talet har antalet bedrägerier per år uppgått till i medeltal 15 000. Antalet grova bedrägerier uppgick år 2013 till 1 100, vilket är 6 procent fler än året innan.

Antalet betalningsmedelsbedrägerier uppgick till 7 600 år 2013, vilket är 1 400 fall (22 procent) fler än året innan. Antalet grova betalningsmedelsbedrägerier som avslöjades uppgick till 121, vilket är 9 fall färre än året innan. Under 2000-talet har antalet betalningsmedelsbedrägerier under januari–december i genomsnitt varit 4 100.

Antalet anmälda rån var 1 530, vilket var 7 procent färre än året innan. Under de senaste tio åren har i genomsnitt 1 800 rån kommit till kännedom under januari–december.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet fortskaffningsmedel uppgick till 8 000, vilket är 10 procent färre än året innan. Sedan början av 2000-talet har antalet dylika fall minskat med en tredjedel.

År 2013 avslöjades 43 400 fall av skadegörelse, dvs. 2 procent färre än ett år tidigare. Antalet skadegörelser var 15 procent färre än genomsnittet för de senaste tio åren.

Antalet misshandelsbrott uppgick till 35 400 år 2013, medan motsvarande siffra för året innan var 37 900. Under perioden 2003-2012 anmäldes i genomsnitt 33 200 misshandelsbrott per år. Jämfört med året innan minskade antalet fall av grov misshandel med fyra procent. 1 810 sådana fall avslöjades. Under åren 2003–2012 avslöjades årligen i genomsnitt 2 140 fall av grov misshandel.

Under januari–december 2013 anmäldes 980 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 1 020. Antalet våldtäkter har under de senaste tio åren i genomsnitt uppgått till 760 per år. Polisen fick kännedom om 1 670 sexuella utnyttjanden av barn, dvs. 5 procent fler än året innan. Antalet avslöjade fall av sexuellt utnyttjande av barn har under de senaste åren ökat betydligt. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn varierar mycket från år till år. Enstaka polisanmälningar kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

År 2013 kom totalt 18 100 rattfyllerifall till kännedom, vilket är 1 100 fall (6 procent) färre än under motsvarande period året innan. Hälften av rattfyllerierna var grova rattfyllerifall. Antalet grova rattfyllerifall minskade med 13 procent och antalet övriga rattfyllerifall ökade med 2 procent. Under de senaste tio åren har i genomsnitt 24 200 fall av rattfylleri kommit till kännedom under januari–december.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 22 600, dvs. 13 procent fler än året innan. Antalet grova narkotikabrott ökade med 20 procent. 1 200 sådana fall avslöjades.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser har skilts åt från övriga brott och de presenteras i en egen tabell. Det totala antalet brott är jämförbart med tidigare presenterade siffror, eftersom samma åtskillnad också gjorts retroaktivt till år 1980. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen (bara på finska).

Fr.o.m. början av år 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom. Ändringarna inverkar inte i någon större utsträckning på jämförbarheten av brott. När det gäller de vanligaste brottstyperna inverkar ändringen närmast på jämförbarheten av narkotikabrott.

Antalet brott av viss typ i oktober, november och december samt under januari-december 2013 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

Brott Oktober November December Januari-december
2013 Förändring 2013 Förändring 2013 Förändring 2013 Förändring
Alla brott 1) 36 698 240 33 854 84 29 232 3 154 424 434 -401
Inbrott 3 077 12 2 738 -134 2 327 257 32 529 -2 601
Olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 738 -16 569 -49 414 -2 7 960 -853
Rån 153 31 131 -38 139 29 1 531 -117
Skadegörelse 3 664 -328 3 412 -367 2 974 532 43 371 -1 002
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 8 -1 8 -1 11 3 100 9
Misshandel 2 820 -224 2 945 -127 2 883 -54 35 355 -2 502
Våldtäkt 77 -5 81 25 71 -2 977 -43
Rattfylleri 1 463 -41 1 498 72 1 368 47 18 053 -1 113
Narkotikabrott 1 929 284 1 993 301 1 501 243 22 604 2 563
1) Exkl. äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse.

Antalet äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i oktober, november och december samt under januari-december 2013 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

Brott Oktober November December Januari-december
2013 Förändring 2013 Förändring 2013 Förändring 2013 Förändring
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse 35 554 -4 297 34 571 -1 528 31 289 10 431 444 537 9 346
-fartbegränsningsöverskridning 1) 24 294 -2 223 24 599 -715 23 244 11 638 315 846 26 956
1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013, 4:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (257,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.01.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 4:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/04/polrik_2013_04_2014-01-17_tie_001_sv.html