Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.3.2020

De högsta lönerna i de mansdominerade näringsgrenarna år 2018

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var löntagarnas genomsnittliga löner vanligen större i mansdominerade näringsgrenar än i kvinnodominerade år 2018. Skillnaden mellan lönerna var särskilt tydlig bland löntagare som arbetade som experter. I de näringsgrenar där mindre än 50 procent av de experter som arbetade heltid var kvinnor uppgick de genomsnittliga lönerna till 3 152 euro. På motsvarande sätt var experternas genomsnittliga totallöner 3 836 euro i de näringsgrenar där fler än 50 procent var män år 2018.

Totallöner för heltidsanställda experter efter andelen män i näringsgrenen år 2018

Totallöner för heltidsanställda experter efter andelen män i näringsgrenen år 2018

Källa: Lönestrukturstatistik 2018, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (190,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2018/pra_2018_2020-03-20_tie_001_sv.html