Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Röstetalen och andelarna av röstetalen för de partier som ställt upp presidentkandidater i valen 1994-2000

Presidenttiehdokkaita asettaneiden puolueiden äänimäärät edeltävissä vaaleissa- Röstetalen i de föregående valen för de partier som ställt upp presidentkandidater - Votes cast for parties with candidates in previous elections

Presidenttiehdokas
Kandidat
Candidate

2000
I vaali
Första
omgången
First round

1999
Euroopan
parlamentin
vaalit
Europaparla-
mentsvalet
European Parl.
elections

1999
Eduskuntavaalit
Riksdagsvalet
Parliamentary
elections

1996
Kunnallisvaalit
Kommunalvalet
Municipal
elections

1996
Euroopan
parlamentin
vaalit
Europaparla-
mentsvalet
European Parl.
elections

1995
Eduskuntavaalit
Riksdagsvalet
Parliamentary
elections

1994
I vaali
Första
omgången
First round

Puolue
Parti
Party

Tarja Halonen

1 224 431

221 836

612 963

583 623

482 577

785 637

828 038

SDP

Esko Aho

1 051 159

264 640

600 592

518 682

548 041

552 003

623 415

KESK - CENT

Riitta Uosukainen

392 305

313 960

563 835

514 432

453 729

497 624

485 035

KOK - SAML

Elisabeth Rehn

241 877

84 153

137 330

129 518

129 425

142 874

702 211

RKP - SFP

Heidi Hautala

100 740

166 786

194 846

149 334

170 670

181 198

-

VIHR - GRÖNA
GREENS

Ilkka Hakalehto

31 405

9 854

26 440

21 999

15 004

36 185

-

PS - SAF

Risto Kuisma

16 943

-

28 549

-

-

-

-

REM - REFO

Presidenttiehdokkaita asettaneiden puolueiden äänimääräosuudet edeltävissä vaaleissa - Andelarna av röstetalen i de föregående valen för de partier som ställt upp presidentkandidater - Percentages of votes cast for parties with candidates in previous elections

Presidenttiehdokas
Kandidat
Candidate

2000
I vaali
Första
omgång
First round

1999
Euroopan
parlamentin
vaalit
Europaparla-
mentsvalet
European Parl.
elections

1999
Eduskuntavaalit
Riksdagsvalet
Parliamentary
elections

1996
Kunnallisvaalit
Kommunalvalet
Municipal
elections

1996
Euroopan
parlamentin
vaalit
Europaparla-
mentsvalet
European Parl.
elections

1995
Eduskuntavaalit
Riksdagsvalet
Parliamentary
elections

1994
I vaali
Första
omgång
First round

Puolue
Parti
Party

Tarja Halonen

40,0

17,9

22,9

24,4

21,5

28,3

25,9

SDP

Esko Aho

34,4

21,3

22,4

21,8

24,4

19,8

19,5

KESK - CENT

Riitta Uosukainen

12,8

25,3

21,0

21,6

20,2

17,9

15,2

KOK - SAML

Elisabeth Rehn

7,9

6,8

5,1

5,4

5,8

5,1

22,0

RKP - SFP

Heidi Hautala

3,3

13,4

7,3

6,3

7,6

6,5

-

VIHR - GRÖNA - GREENS

Ilkka Hakalehto

1,0

0,8

1,0

0,9

0,7

1,3

-

PS - SAF

Risto Kuisma

0,6

-

1,1

-

-

-

-

REM - REFO


Senast uppdaterad 31.5 2004

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Presidentval [e-publikation].
ISSN=2242-3680. 2000, Röstetalen och andelarna av röstetalen för de partier som ställt upp presidentkandidater i valen 1994-2000 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pvaa/2000/pvaa_2000_2004-05-31_tau_002_sv.html