Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.1.2018

Sauli Niinistö valdes till president i första omgången 2018

Sauli Niinistö fick majoriteten av rösterna i den första valomgången i presidentvalet och valdes till president. Sittande presidenten Niinistö, som var uppställd av en valmansförening, fick något över 1 874 000 röster, dvs. 62,7 procent av rösterna i valet. Näst mest röster fick Gröna förbundets kandidat Pekka Haavisto (nästan 371 000 röster). Haavistos andel av rösterna var 12,4 procent. Skillnaden mellan de två kandidater som fick mest röster var sålunda omkring 1 500 000 röster, vilket var 50,3 procentenheter.

Presidentkandidaternas väljarstöd i presidentvalet 2018, 1:a valomgången samt stödet för motsvarande parti i presidentvalet 2012 och kommunalvalet 2017, %

Presidentkandidaternas väljarstöd i presidentvalet 2018, 1:a valomgången samt stödet för motsvarande parti i presidentvalet 2012 och kommunalvalet 2017, %
Sauli Niinistö/valmansförening B (motsvarande parti SAML), Paavo Väyrynen/valmansförening A (motsvarande parti CENT)

Niinistös andel av rösterna var 25,7 procentenheter större än i den första valomgången i presidentvalet år 2012. Niinistös väljarstöd var 42 procentenheter större än väljarstödet för Samlingspartiet i kommunvalet år 2017 som använts som jämförelseparti. Haavistos andel av rösterna var däremot 6,4 procentenheter mindre än i presidentvalet år 2012. Haavistos andel av rösterna var emellertid nästan densamma (0,1 procentenheter mindre) som Gröna förbundets röstandel i kommunalvalet år 2017.

Tredje mest röster i valet fick Sannfinländarnas kandidat Laura Huhtasaari (över 207 000 röster), vilket var 6,9 procent av rösterna. Huhtasaaris väljarstöd var 1,9 procentenheter mindre än stödet för Sannfinländarna i kommunalvalet år 2017.

Paavo Väyrynen, som var uppställd av en valmansförening, fick ungefär 185 000 röster i valet, vilket motsvarar 6,2 procent av rösterna. Väyrynens andel av rösterna var 11,3 procentenheter mindre än hans röstandel i presidentvalet år 2012. Väyrynen var då kandidat för Centern i Finland. Centern i Finlands kandidat i valet år 2018, Matti Vanhanen, fick omkring 122 000 röster, vilket var 4,1 procent av rösterna. Skillnaden till partiets röster i kommunalvalet år 2017 och presidentvalet år 2012 var sålunda 13,4 procentenheter.

SDP:s kandidat Tuula Haatainen fick sjätte mest röster i valet, omkring 97 000 röster, dvs. en röstandel på 3,3 procent. Haatainens väljarstöd var 16,1 procentenheter lägre än SDP:s väljarstöd i kommunalvalet år 2017. Vänsterförbundets kandidat Merja Kyllönen hade en röstandel på 3,0 procent, Kyllönen fick omkring 90 000 röster. Svenska folkpartiets kandidat Nils Torvalds fick något under 45 000 röster, dvs. 1,5 procent av rösterna.

Valdeltagandet bland finska medborgare bosatta i Finland var 69,9 procent. Detta var 2,9 procentenheter lägre än i den första valomgången i presidentvalet år 2012.

Röstberättigade, röstande och förhandsröstande (finska medborgare bosatta i Finland) i presidentvalet 1994, 2000, 2006, 2012 och 2018, 1:ia valet

Hela landet,
1:ia valet
Röst-
berättigade
Röstande  Röstnings %  Förhands-
röstande 
Förhands-
röstnings %
(av röstande) 
1994 3 874 328 3 183 027 82,2 1 338 376 42,0
2000 3 962 283 3 046 448 76,9 1 345 174 44,2
2006 4 063 392 3 001 786 73,9 1 274 595 42,5
2012 4 172 200 3 038 645 72,8 1 389 904 45,7
2018 1) 4 246 803 2 966 394 69,9 1 558 510 52,5
1) resultatet av förhandsräkningen, i siffrorna för förhandsröstningen saknas uppgifterna för Åland (exkl. Mariehamn)

Valdeltagandet var aktivare än nivån för hela landet i Helsingfors (71,9 procent), Birkalands (71,4 procent), Nylands (71,3 procent), Egentliga Finlands (71,3 procent), Vasa (71,2 procent) och Satakunta (70,6 procent) valkretsar.

I presidentvalet 2018 var antalet röstberättigade totalt 4 498 004. Antalet röstberättigade bosatta i Finland uppgick till 4 246 803 och i utlandet till 251 201.

Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över presidentvalet 2018.

Tabeller i databaser


Källa: Presidentvalet 2018, 1 valomgången, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Jaana Asikainen 029 551 2696, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (295,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 30.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Presidentval [e-publikation].
ISSN=2242-3680. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pvaa/2018/pvaa_2018_2018-01-30_tie_001_sv.html