Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.6.2007

Inledda nybyggnadsarbeten ökade under det första kvartalet

Under januari-mars år 2007 påbörjades nybyggnadsarbeten för totalt 8,7 miljoner kubikmeter, vilket är en femtedel mer än för ett år sedan. Ökningen förklaras av livligare affärsbyggande samt ökad kubikvolym för påbörjade industri- och lagerbyggnader. Kubikvolymen för påbörjade affärsbyggnader mer än tredubblades från året innan vilket främst berodde på att några stora affärsbyggnadsprojekt inleddes. Kubikvolymen för påbörjade industri- och lagerbyggnader ökade med nästan en tredjedel från året innan.

Kubikvolymen för påbörjade bostadsbyggnader minskade däremot från januari-mars år 2006. Under januari-mars påbörjades byggnadsarbeten för omkring 5 200 nya bostäder, vilket är 12 procent mindre än för ett år sedan.

Påbörjade byggnadsarbeten, 1:a kvartalet 2007

  1. kvart. 2007
milj. m3
Förändring,
1:a kvart.
2006 - 2007, %
Alla byggnader 8,71 21
- bostadsbyggnader 2,17 -12
- fritidsbostadshus 0,17 6
- affärs- och kontorsbyggnader 2,65 117
- offentliga servicebyggnader 0,37 -33
- industri- och lagerbyggnader 2,70 30
- lantbruksbyggnader 0,38 -12
- övriga byggnader 0,26 -21
Bostäder, antal 5 162 -12

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion. De preliminära uppgifterna baserar sig på de anmälningar om bygglovspliktiga projekt som erhållits från kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, 1:a kvartalet 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Salminen, (09) 1734 2234, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 1.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2007/01/ras_2007_01_2007-06-01_tie_001_sv.html