Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-9/2010* 1-9/2009 1-9/2010* 1-9/2009 1-9/2010* 1-9/2009
Hela landet 30 437 30 872 24 367 19 871 4 396 4 509
Fasta Finland 30 264 30 656 24 232 19 697 4 330 4 432
Nyland 7 245 7 708 8 111 6 829 171 192
Huvudstadsregion 5 322 5 205 6 348 5 486 17 12
Östra Nyland 668 319 593 231 55 76
Egentliga Finland 2 508 2 699 1 706 1 671 423 419
Satakunta 1 100 991 606 445 164 178
Egentliga Tavastland 1 008 790 637 576 109 119
Birkaland 2 397 2 786 2 528 1 859 334 329
Päijänne-Tavastland 1 081 1 021 737 741 172 191
Kymmenedalen 589 1 018 395 330 147 170
Södra Karelen 815 698 409 300 156 176
Södra Savolax 924 835 416 241 447 441
Norra Savolax 1 396 1 464 1 110 866 249 257
Norra Karelen 881 803 677 507 199 201
Mellersta Finland 1 691 1 450 1 203 1 065 348 325
Södra Österbotten 1 674 1 896 999 669 110 102
Österbotten 1 455 1 907 692 646 207 203
Mellersta Österbotten 599 665 269 284 36 56
Norra Österbotten 2 390 2 147 2 064 1 858 364 328
Kajanaland 395 315 238 134 178 177
Lappland 1 448 1 143 842 445 461 492
Åland 173 215 135 174 66 77

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. september 2010, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/09/ras_2010_09_2010-11-30_tau_004_sv.html