Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-10/2010* 1-10/2009 1-10/2010* 1-10/2009 1-10/2010* 1-10/2009
Hela landet 34 072 33 768 27 516 22 449 4 896 4 987
Fasta Finland 33 899 33 546 27 382 22 270 4 829 4 906
Nyland 8 258 8 245 9 199 7 720 229 218
Huvudstadsregion 5 993 5 565 7 068 6 166 47 13
Östra Nyland 702 376 631 316 61 80
Egentliga Finland 2 747 2 900 1 844 1 822 467 477
Satakunta 1 249 1 112 663 501 180 196
Egentliga Tavastland 1 312 856 713 630 136 128
Birkaland 2 653 3 032 2 829 2 090 373 372
Päijänne-Tavastland 1 123 1 076 799 788 193 200
Kymmenedalen 681 1 462 534 400 165 178
Södra Karelen 871 748 451 330 175 201
Södra Savolax 984 927 454 278 502 491
Norra Savolax 1 482 1 568 1 141 927 270 292
Norra Karelen 957 877 771 554 216 222
Mellersta Finland 1 922 1 646 1 520 1 310 371 349
Södra Österbotten 1 871 2 040 1 178 757 121 111
Österbotten 1 678 2 063 732 711 225 231
Mellersta Österbotten 657 695 346 304 40 65
Norra Österbotten 2 669 2 357 2 345 2 148 402 367
Kajanaland 419 348 251 149 189 200
Lappland 1 665 1 218 981 535 514 528
Åland 173 222 134 179 67 81

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. oktober 2010, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/10/ras_2010_10_2010-12-23_tau_004_sv.html