Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.10.2011

Kubikvolymen för bygglov ökade med drygt 18 procent i augusti

I augusti 2011 beviljades bygglov för totalt omkring 3,2 miljoner kubikmeter, vilket är 18,4 procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade med 3 procent från året innan. Kubikvolymen för bygglov för rad- och kedjehus samt flervåningsbostadshus ökade ytterligare i augusti. Kubikvolymen för bygglov för fristående småhus minskade däremot jämfört med året innan.

Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande ökade med nästan 28 procent från augusti 2010.

Kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader mer än fördubblades jämfört med augusti 2010. Bara kubikvolymen för bygglov för lagerbyggnader tredubblades. Den stora ökningen av kubikvolymen för bygglov för lagerbyggnader förklaras av två stora byggprojekt.

Kubikvolymen för bygglov för offentliga servicebyggnader minskade i augusti med nästan 17 procent.

I augusti 2011 beviljades bygglov för 2 760 bostäder, vilket är drygt 13 procent fler än året innan. Byggloven för bostäder i flervåningshus ökade med omkring 27 procent och för bostäder i rad- och kedjehus med drygt 10 procent.

Volymökningen inom nybyggnad närmare 2 procent i augusti

I augusti 2011 ökade värdet till fasta priser, dvs. volymen av den pågående byggnadsproduktionen med 1,9 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande ökade med 3,8 procent från året innan.

Inom bostadsbyggande visade volymen av byggande av flervåningsbostadshus fortfarande en fortsatt stark ökning. Volymen av byggande av flervåningsbostadshus ökade i augusti med nästan 19 procent och av rad- och kedjehus med drygt 11 procent. Volymen av byggande av fristående småhus vände nedåt med nästan 3 procent.

Volymen av industri- och lagerbyggande ökade mest, med över 31 procent från året innan. Volymen av industribyggande ökade med nästan 29 procent och volymen av lagerbyggande med nästan 37 procent från augusti 2010.

Volymen av offentliga servicebyggnader minskade i augusti med över 10 procent och av affärs- och kontorsbyggnader med nästan 6 procent. Volymen av annat än bostadsbyggande låg på samma nivå som i augusti 2010.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio (09) 1734 2481, Merja Järvinen (09) 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (284,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 25.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. augusti 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/08/ras_2011_08_2011-10-25_tie_001_sv.html