Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.11.2011

Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade ytterligare under tredje kvartalet 2011

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen beviljades bygglov för 8,8 miljoner kubikmeter under tredje kvartalet 2011, vilket är 8,2 procent mer än för ett år sedan. Mest ökade kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov ökade med 11 procent i september

I september 2011 beviljades bygglov för totalt 3,5 miljoner kubikmeter, vilket är 11 procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade i september med 13 procent. Kubikvolymen för bygglov för rad- och kedjehus ökade med nästan 44 procent och för flervåningsbostadshus med nästan 39 procent. Kubikvolymen för bygglov för fristående småhus minskade däremot med nästan 7 procent från året innan.

Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande ökade med 10 procent från året innan.

Mest ökade kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader, med 45 procent. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader minskade i september med 19 procent från året innan. Kubikvolymen för bygglov för offentliga servicebyggnader låg på samma nivå som året innan.

I september 2011 beviljades bygglov för 3 064 nya bostäder, vilket är nästan 14 procent fler än året innan. Antalet bygglov för bostäder i rad- och kedjehus visade en rejäl ökning. Byggloven för fristående småhus minskade ytterligare i september från året innan.

Volymökningen inom nybyggnad närmare 2 procent i september

I september 2011 ökade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 1,7 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande var på nästan samma nivå som året innan.

Volymen av bostadsbyggande har ökat klart långsammare sedan våren. I september ökade volymen av byggande av flervåningsbostadshus fortfarande med drygt 10 procent och av rad- och kedjehus med 7 procent. Volymen av byggande av fristående småhus minskade med nästan 4 procent från året innan.

Volymen av industri- och lagerbyggande ökade mest, med nästan 33 procent från året innan. Volymen av industribyggande ökade med nästan 22 procent och volymen av lagerbyggande med nästan 56 procent från september 2010.

Volymen av offentliga servicebyggnader minskade i september med nästan 13 procent och av affärs- och kontorsbyggnader med 2 procent. Volymen av annat byggande än bostadsbyggande ökade med 3 procent i september 2011.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (356,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. september 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/09/ras_2011_09_2011-11-29_tie_001_sv.html