Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.4.2012

Kubikvolymen för bygglov minskade med drygt 34 procent i februari

I februari 2012 beviljades bygglov för totalt nästan 2 miljoner kubikmeter, vilket är 34,4 procent mindre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade i februari med 15 procent från året innan. Kubikvolymen för bygglov för rad- och kedjehus minskade med nästan 47 procent. Kubikvolymen för bygglov för fristående småhus minskade med 17 procent och för flervåningsbostadshus med 5 procent från februari 2011. Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande minskade under motsvarande period med 41 procent.

Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader minskade mest, med 64 procent. Minskningen i kubikvolymen för bygglov i februari 2012 förklaras delvis av några till volymen stora byggprojekt, som beviljats bygglov i februari 2011.

Kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader minskade med nästan 47 procent från året innan. Kubikvolymen för bygglov för offentliga servicebyggnader ökade däremot med nästan 24 procent från året innan.

I februari 2012 beviljades bygglov för 1 500 bostäder, vilket är 18 procent färre än året innan.

Volymen av nybyggande började minska i februari

I februari 2012 minskade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 1,5 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande minskade med 2,3 procent från februari 2011.

Volymen av bostadsbyggande vände nedåt hösten 2011. Volymen av byggande av fristående småhus har minskat sedan våren 2011. I februari minskade volymen av byggande av fristående småhus med 7,7 procent från året innan. Volymen av flervåningsbostadshus ökade samtidigt med 5,6 procent och rad- och kedjehus med 4,4 procent.

Volymen av industri- och lagerbyggande ökade med 7,0 procent. Volymen av industribyggande ökade med 5,5 procent och volymen av lagerbyggande med 9,3 procent från februari 2011.

Volymen av affärs- och kontorsbyggnader minskade med 7,7 procent och volymen av annat byggande än bostadsbyggande med 0,8 procent från februari 2011.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (283,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 24.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/02/ras_2012_02_2012-04-24_tie_001_sv.html