Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari

Byggnads- och bostadsproduktion 2012, december

2012
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer