Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-12/2012* 1-12/2011 1-12/2012* 1-12/2011 1-12/2012* 1-12/2011
Hela landet 37 225 43 801 31 234 34 529 4 536 5 131
Fasta Finland 37 112 43 604 31 173 34 262 4 496 5 055
Nyland 9 502 11 060 10 697 11 914 337 352
Huvudstadsregion 6 422 7 044 7 900 8 403 15 34
Egentliga Finland 3 248 3 637 2 392 2 693 413 485
Satakunta 1 967 1 736 790 974 143 146
Egentliga Tavastland 755 1 732 483 831 121 143
Birkaland 3 236 4 050 3 399 3 844 352 368
Päijänne-Tavastland 1 293 1 250 1 200 927 166 251
Kymmenedalen 1 125 1 381 504 637 136 168
Södra Karelen 952 936 432 634 229 207
Södra Savolax 894 1 172 554 644 491 499
Norra Savolax 1 897 2 240 1 455 1 274 234 272
Norra Karelen 1 170 1 116 998 1 036 193 222
Mellersta Finland 1 913 1 861 1 644 1 929 321 377
Södra Österbotten 1 843 2 377 1 352 1 278 139 148
Österbotten 1 654 1 957 1 187 977 232 280
Mellersta Österbotten 653 623 282 363 45 77
Norra Österbotten 3 232 3 598 2 756 3 002 335 402
Kajanaland 462 571 171 290 175 176
Lappland 1 316 2 308 877 1 015 434 482
Åland 113 197 61 267 40 76

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. december 2012, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/12/ras_2012_12_2013-02-26_tau_004_sv.html