Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2020, april

Tabellbilaga 2. Beviljade bygglov månatligen, 1000 m3

  Alla byggnader Bostadsbyggnader Fritidsbostadshus Affärs- och kontors- byggnader Offentliga servicebyggnader Industri- och lagerbyggnader Lantbruksbyggnader
2010   41 208 13 956 1 303 7 096 3 124 8 217 4 354
2011   43 801 14 167 1 136 7 189 2 750 11 164 4 173
2012*   37 983 12 703 970 6 426 3 336 7 957 3 541
I 1 773 674 40 308 115 271 251
II 2 345 816 60 308 286 469 250
III 3 341 1 162 86 592 172 731 362
IV 3 591 1 409 106 409 357 692 332
V 4 272 1 511 124 488 395 946 379
VI 6 481 1 795 122 1 667 673 1 401 316
VII 2 241 748 78 544 71 368 203
VIII 2 881 1 169 79 279 206 562 260
IX 2 835 998 77 325 158 768 281
X 3 670 1 098 89 746 393 768 322
XI 2 648 895 65 474 153 551 323
XII 1 905 429 44 287 357 432 262
2013* I 1 716 514 29 356 47 432 237
II 2 116 773 41 312 112 531 239

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2013, Tabellbilaga 2. Beviljade bygglov månatligen, 1000 m3 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/02/ras_2013_02_2013-04-23_tau_002_sv.html