Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari

Byggnads- och bostadsproduktion 2013, mars

2013
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik