Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-3/2013* 1-3/2012 1-3/2013* 1-3/2012 1-3/2013* 1-3/2012
Hela landet 6 301 7 571 5 571 6 728 684 887
Fasta Finland 6 286 7 533 5 566 6 712 675 875
Nyland 1 569 2 337 1 992 2 737 57 63
Huvudstadsregion 1 254 1 653 1 708 1 943 6 3
Egentliga Finland 460 529 284 232 87 102
Satakunta 189 324 67 136 21 23
Egentliga Tavastland 94 197 73 120 9 29
Birkaland 613 531 763 713 52 69
Päijänne-Tavastland 300 311 472 353 36 27
Kymmenedalen 332 178 113 53 29 30
Södra Karelen 173 109 62 45 13 46
Södra Savolax 425 234 69 121 71 101
Norra Savolax 253 326 176 176 46 45
Norra Karelen 210 193 215 140 26 46
Mellersta Finland 200 323 200 395 50 49
Södra Österbotten 343 458 160 273 11 33
Österbotten 286 321 170 322 50 35
Mellersta Österbotten 128 211 116 60 6 2
Norra Österbotten 484 644 478 681 39 72
Kajanaland 36 125 12 48 21 27
Lappland 192 182 144 107 51 76
Åland 14 38 5 16 9 12

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 31.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2013, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/03/ras_2013_03_2013-05-31_tau_004_sv.html