Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3

Användingssyfte 6/2013* Årsförändring% 1) 1-6/2013* Årsförändring% 1) Glidande årssumma* Årsförändring% 1)
Alla byggnader 3 985 -28 18 813 -5 35 293 -4
Bostadsbyggnader 877 -44 5 387 -21 10 760 -14
Fritidsbostadshus 83 -12 405 -17 840 -15
Affärs- och kontorsbyggnader 837 -48 3 502 -3 6 301 7
Offentliga servicebyggnader 440 13 1 454 3 2 800 3
Industri- och lagerbyggnader 1 126 -6 4 299 4 7 763 -8
Lantbruksbyggnader 327 39 2 415 38 4 150 22
Övriga byggnader 296 -27 1 350 -13 2 678 -7
1) De preliminära årsförändringsprocenterna har beräknats på basis av fjolårets motsvarande preliminära uppgifter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juni 2013, Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/06/ras_2013_06_2013-08-28_tau_001_sv.html