Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, augusti

Byggnads- och bostadsproduktion 2013, juni

2013
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik