Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-6/2013* 1-6/2012 1-6/2013* 1-6/2012 1-6/2013* 1-6/2012
Hela landet 18 813 21 940 14 122 17 868 2 011 2 596
Fasta Finland 18 776 21 832 14 103 17 804 2 002 2 570
Nyland 4 750 6 141 4 738 6 398 150 193
Huvudstadsregion 3 428 4 410 3 452 4 640 11 7
Egentliga Finland 1 469 1 864 715 883 243 264
Satakunta 520 762 310 351 63 68
Egentliga Tavastland 473 465 310 337 73 74
Birkaland 1 503 1 860 1 369 1 811 136 198
Päijänne-Tavastland 602 704 748 664 82 81
Kymmenedalen 963 629 159 207 68 69
Södra Karelen 637 519 189 250 52 118
Södra Savolax 704 512 200 277 165 273
Norra Savolax 913 923 645 741 134 138
Norra Karelen 655 628 725 695 81 117
Mellersta Finland 748 1 155 846 951 153 184
Södra Österbotten 1 108 1 167 438 866 51 80
Österbotten 1 289 1 135 398 884 114 134
Mellersta Österbotten 307 341 203 165 24 27
Norra Österbotten 1 400 2 099 1 450 1 574 164 194
Kajanaland 180 255 111 108 74 105
Lappland 555 673 549 642 175 253
Åland 36 107 19 64 9 26

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juni 2013, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/06/ras_2013_06_2013-08-28_tau_004_sv.html