Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.8.2013

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade under andra kvartalet 2013 med nästan 4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen beviljades bygglov för 12,1 miljoner kubikmeter under andra kvartalet 2013, vilket är 3,7 procent mindre än för ett år sedan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade under samma period med 24,7 procent.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov minskade med nästan 28 procent i juni

I juni 2013 beviljades bygglov för totalt 4,0 miljoner kubikmeter, vilket är 27,6 procent mindre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade i juni med 44,2 procent. Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande minskade med 20,9 procent från året innan.

Volymen inom nybyggnad minskade i juni med 2 procent jämfört med året innan.

I juni 2013 minskade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 2,1 procent jämfört med året innan.

Volymen av bostadsbyggande ökade med 3,6 procent, medan volymen av annat byggande än bostadsbyggande minskade med 7 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (359,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juni 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/06/ras_2013_06_2013-08-28_tie_001_sv.html