Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2022, januari

Publicerad: 20.9.2013

Kubikvolymen för bygglov minskade i juli med mer än 7 procent från året innan

I juli 2013 beviljades bygglov för totalt 1,7 miljoner kubikmeter, vilket är 7,2 procent mindre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade med 33,3 procent. Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande ökade däremot med 7,2 procent från juli 2012.

Volymen inom nybyggnad minskade i juli med 4 procent jämfört med året innan

I juli 2013 minskade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 4,1 procent jämfört med året innan.

Volymen av bostadsbyggande var nästan på samma nivå som i juli 2012 (+0,4 procent). Volymen av annat än bostadsbyggande minskade med 8,0 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (289,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juli 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/07/ras_2013_07_2013-09-20_tie_001_sv.html