Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari

Byggnads- och bostadsproduktion 2013, december

2013
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik