Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-12/2013* 1-12/2012 1-12/2013* 1-12/2012 1-12/2013* 1-12/2012
Hela landet 37 190 38 420 26 722 31 745 4 108 4 604
Fasta Finland 37 114 38 275 26 631 31 661 4 092 4 557
Nyland 10 741 9 640 10 147 10 810 312 341
Huvudstadsregion 7 818 6 455 7 716 7 909 18 15
Egentliga Finland 2 636 3 336 1 419 2 439 422 431
Satakunta 1 111 1 985 591 796 130 145
Egentliga Tavastland 935 782 606 520 130 121
Birkaland 3 235 3 283 2 563 3 404 318 355
Päijänne-Tavastland 988 1 293 903 1 200 179 166
Kymmenedalen 1 555 1 144 232 498 131 142
Södra Karelen 1 174 954 395 432 171 232
Södra Savolax 1 120 894 480 555 393 491
Norra Savolax 1 680 1 920 1 039 1 466 239 236
Norra Karelen 1 190 1 175 1 120 1 002 168 193
Mellersta Finland 1 741 1 921 1 430 1 645 285 325
Södra Österbotten 1 919 1 963 937 1 358 99 141
Österbotten 2 675 1 743 818 1 222 220 243
Mellersta Österbotten 498 749 312 283 45 46
Norra Österbotten 2 602 3 633 2 584 2 983 339 341
Kajanaland 306 461 191 171 158 174
Lappland 1 010 1 399 864 877 353 434
Åland 76 144 91 84 16 47

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. december 2013, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2013/12/ras_2013_12_2014-02-26_tau_004_sv.html