Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2014-05-28)
2013/01 6,0 6,2 0,2
2013/02 8,1 1,1 -7,0
2013/03 -15,7 -20,3 -4,6
2013/04 39,5 35,3 -4,2
2013/05 -2,0 -1,8 0,2
2013/06 -27,6 -22,9 4,7
2013/07 -7,2 -3,8 3,4
2013/08 -20,4 -16,2 4,2
2013/09 0,2 -6,4 -6,6
2013/10 -10,3 -20,7 -10,4
2013/11 20,4 11,6 -8,8
2013/12 73,4 54,4 -19,0
2014/01 -0,3 -3,5 -3,2
2014/02 -13,7 -16,2 -2,5
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad 1)

Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2014-05-28)
2013/01 -12,8 -12,5 0,3
2013/02 -12,1 -10,8 1,3
2013/03 -12,1 -10,3 1,8
2013/04 -10,5 -9,0 1,5
2013/05 -4,2 -7,4 -3,2
2013/06 -2,1 -6,8 -4,7
2013/07 -4,1 -6,2 -2,1
2013/08 -7,7 -7,7 0,0
2013/09 -7,0 -8,0 -1,0
2013/10 -6,0 -7,5 -1,5
2013/11 -6,0 -7,9 -1,9
2013/12 -5,5 -7,1 -1,6
2014/01 -7,5 -7,9 -0,4
2014/02 -5,8 -6,5 -0,7
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2014, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/03/ras_2014_03_2014-05-28_rev_001_sv.html