Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari

Byggnads- och bostadsproduktion 2014, mars

2014
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik