Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3

Användingssyfte 3/2014* Årsförändring% 1) 1-3/2014* Årsförändring% 1) Glidande årssumma* Årsförändring% 1)
Alla byggnader 3 007 30 6 569 4 37 005 0
Bostadsbyggnader 1 278 88 2 362 17 10 386 -14
Fritidsbostadshus 55 -9 131 -4 829 -10
Affärs- och kontorsbyggnader 736 36 1 830 51 7 532 14
Offentliga servicebyggnader 151 94 496 108 3 411 13
Industri- och lagerbyggnader 445 -4 969 -33 7 699 -3
Lantbruksbyggnader 184 -42 423 -49 4 550 27
Övriga byggnader 159 -10 358 -12 2 598 -12
1) De preliminära årsförändringsprocenterna har beräknats på basis av fjolårets motsvarande preliminära uppgifter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2014, Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/03/ras_2014_03_2014-05-28_tau_001_sv.html