Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari

Publicerad: 28.5.2014

Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade under första kvartalet 2014 med drygt 4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen beviljades bygglov för 6,6 miljoner kubikmeter under första kvartalet 2014. Detta är 4,3 procent mer än för ett år sedan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade under samma period med 16,8 procent.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

I mars beviljades 30 procent fler bygglov än året innan

I mars 2014 beviljades bygglov för 3,0 miljoner kubikmeter. Detta var en ökning på 29,8 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade med 88,2 procent. Ökningen förklaras i huvudsak av att kubikvolymen för bygglov för flervåningsbostadshus var stor.

Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande ökade med 5,6 procent från året innan.

Volymen inom nybyggnad minskade i mars med 5 procent jämfört med året innan

I mars 2014 minskade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 4,8 procent jämfört med året innan.

Volymen av bostadsbyggande minskade i mars med 12,2 procent. Volymen av annat än bostadsbyggande ökade med 2,7 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (370,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/03/ras_2014_03_2014-05-28_tie_001_sv.html