Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, januari

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-4/2014* 1-4/2013 1-4/2014* 1-4/2013 1-4/2014* 1-4/2013
Hela landet 10 341 10 510 9 887 8 297 1 015 1 063
Fasta Finland 10 340 10 493 9 885 8 289 1 014 1 054
Nyland 3 928 3 155 4 706 2 799 89 77
Huvudstadsregion 2 640 2 544 3 779 2 208 5 6
Egentliga Finland 809 725 505 504 122 121
Satakunta 414 245 257 135 38 27
Egentliga Tavastland 312 186 89 130 37 23
Birkaland 780 827 873 1 068 85 86
Päijänne-Tavastland 219 382 289 556 64 56
Kymmenedalen 227 401 80 129 33 42
Södra Karelen 419 254 128 129 29 34
Södra Savolax 195 480 60 78 80 94
Norra Savolax 379 436 378 287 56 74
Norra Karelen 323 309 343 380 40 36
Mellersta Finland 307 367 406 411 69 84
Södra Österbotten 473 586 455 253 31 24
Österbotten 368 833 8 323 245 59 76
Mellersta Österbotten 89 153 45 134 15 9
Norra Österbotten 810 785 608 798 64 68
Kajanaland 55 104 25 27 23 39
Lappland 234 263 315 226 80 84
Åland 1 18 2 8 1 9

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 029 551 2481, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2014, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/04/ras_2014_04_2014-06-19_tau_004_sv.html