Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, januari

Byggnads- och bostadsproduktion 2014, oktober

2014
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor