Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.12.2014

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade i oktober

Korrigering. Offentliggörandet har korrigerats 7.1.2015. Korrigeringarna har markerats med rött.

Enligt Statistikcentralens uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen beviljades bygglov för totalt 1,9 miljoner kubikmeter i oktober i år, vilket är 30 procent mindre än för ett år sedan.

Beviljade bygglov, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov, mn m3, glidande årssumma

Kubikvolymen för beviljade bygglov för bostadsbyggnader minskade med 29 procent i oktober jämfört med året innan. Också byggstarterna var på en mycket låg nivå. Påbörjade nybyggnadsarbeten när det gäller bostadsbyggnader minskade med 28 procent i oktober 2014 jämfört med året innan.

Volymen av nybyggnad

I oktober 2014 minskade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 19 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande minskade under samma period med 17,4 procent.

Tidsserierna för volymindexet för nybyggnad förnyas senare under våren 2015. Uppgifterna om volymindexet för nybyggnad som nu publiceras är inte till alla delar jämförbara med det tidigare offentliggörandet eftersom källmaterialets kvalitet har förbättrats avsevärt. Uppgifterna om volymindexet för nybyggnad har uppdaterats med nytt material när det gäller år 2014.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

En permanent byggnadsbeteckning införs - En bättre helhetsbild av byggnadsbeståndet

Befolkningsregistercentralen har infört en permanent byggnadsbeteckning i hela befolkningsdatasystemet och detta har ändrat innehållet i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen. Tidigare var granskningen av materialet fokuserad på enskilda bygglov, men i och med det nya materialet ligger fokus på byggnaden, de bygglov som hänför sig till den och deras byggskeden.

Materialet har uppdaterats fr.o.m. år 1995 och tidsserierna har aggregerats på basis av det förnyade materialet . I detta sammanhang har materialet preciserats och genomgått korrigeringar. Materialet som nu är i bruk kan ännu till vissa delar vara bristfälligt och det kompletteras under de kommande månaderna.


Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (273,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. oktober 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2014/10/ras_2014_10_2014-12-19_tie_001_sv.html