Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Byggnads- och bostadsproduktion 2021, februari

Byggnads- och bostadsproduktion 2015, juni

2015
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik