Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Byggnadsproduktionen februari-juni 2015

  Summan av tre månader och årsförändring 1)
04-06/2015 03-05/2015 02-04/2015
Beviljade bygglov 1000 m3 8 066 8 987 8 433
Årsförändring, % -28,4 -15,1 -4,5
Påbörjade byggprojekt 1000 m3 9 431 8 992 7 652
Årsförändring, % -9,8 2,7 3,9
Färdigställda byggprojekt 1000 m3 8 079 7 397 7 436
Årsförändring, % -13,9 -0,3 4,9
1) Årsförändringen jämför värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Merja Järvinen 029 551 2458, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juni 2015, Tabellbilaga 1. Byggnadsproduktionen februari-juni 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2015/06/ras_2015_06_2015-08-26_tau_001_sv.html